•  
EnglishEnglish

Názov: Komplexy meteorických rojov kométy 96P/Machholz a asteroidu 2003 EH1
Autori: L. Neslušan, Z. Kaňuchová, D. Tomko, M. Hajduková jr., M. Jakubík
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Meteorický komplex kométy 96P/Machholz a prakticky identický komplex asteroidu 196256 (2003 EH1) pozostáva zo 6 rojov, pričom v komplexe sú zastúpené ako ekliptikálne (štyri) tak aj toroidálne (dva) roje. Predtým nebolo ani náznaku o tom, že medzi týmito druhmi rojov by mohol existovať nejaký vzťah (spoločné materské teleso), ba dokonca sa pochybovalo o reálnosti toroidálnych rojov. Naša predpoveď rojov komplexu urobená pomocou simulácií dynamického vývoja modelovaného prúdu obidvoch materských telies je potvrdená existenciou štyroch dobre známych veľkých rojov: Južných a Severných Delta Akvaríd, Kvadrantíd a denných Arietíd. Ich pozorované stredné charakteristiky sa dobre zhodujú s našou predpoveďou. Piaty z predpovedaných rojov, južný náprotivok Arietíd, sa zdá byť prítomný v najnovších dátach získaných kanadským meteorickým radarom CMOR. Šiesty roj, južný náprotivok Kvadrantíd, má predpovedanú polohu radiačnej plochy hlboko na južnej oblohe, kde je silný deficit pozorovaní meteorov, takže príslušný roj, ak aj existuje, nemusel byť doteraz zaznamenaný. Z kontextu našich výsledkov vyplýva, že toroidálne roje nielenže existujú, ale patrí medzi ne aj dobre známy roj Kvadrantíd spolu s jeho južným náprotivkom.
Referencia: (1) NESLUŠAN, L. - KAŇUCHOVÁ, Z. - TOMKO, D. The meteor-shower complex of 96P/Machholz revisited. In Astronomy and Astrophysics, 2013, vol. 551, article no. A87; (2) NESLUŠAN, L. - HAJDUKOVÁ jr., M. - JAKUBÍK, M. Meteor-shower complex of asteroid 2003 EH1 compared with that of comet 96P/Machholz. In Astronomy and Astrophysics, 2013, vol. 560, article no. A47.


Dátum a čas: 18.11. 2018 03:25:06 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!