•  
EnglishEnglish

Názov: Dôkaz chromosférickej aktivity súvisiacej s vynáraním sa maloškálovej slučky v pokojnej atmosfére Slnka.
Autori: P. Gömöry, H. Balthasar, K.G. Puschmann
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Analyzovali sme vlastnosti maloškálovej magnetickej slučky vynárajúcej sa v pokojnej fotosfére Slnka a jej prípadné odozvy v chromosférických vrstvách. Študovaná štruktúra bola lokalizovaná v blízkosti hranice supergranuly nachádzajúcej sa v strede slnečného disku. V počiatočných fázach sa slučka prejavila na magnetogramoch vo forme asymetrického (oblasť negatívnej polarity bola približne dvakrát slabšia v porovnaní s pozitívnou polaritou) bipolárneho elementu. Pričom priemerné hodnoty magnetického toku, respektíve hustoty magnetického toku, dosahovali v oblastiach ukotvenia slučky hodnoty: 1.6×10^18 Mx, -8.5×10^17 Mx, respektíve 55 Mx/cm^2, -30 Mx/cm^2. Priestorová vzdialenosť oblastí s opačnou polaritou sa počas vynárania sa slučky zväčšila z pôvodných 2.5 arcsec na 5.0 arcsec. Doba existencie študovanej štruktúry bola 36 minút. Odozva na vynáranie sa novej bipolárnej oblasti bola v chromosférických vrstvách zaznamenaná s 9 minútovým oneskorením v porovnaní so zaznamenaním prítomnosti slučky vo fotosfére. Chromosférická aktivita sa prejavila vo forme kvázi-periodických zjasnení zodpovedajúcich polohe slučky a pretrvávala počas doby 14 minút. Zaznamenané kvázi-periodické zjasnenia sme interpretovali ako prejavy oscilácií fotosférických magnetických polí, ktoré sa následne vo forme vĺn šíria do chromosférických vrstiev a spôsobujú ich ohrev.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 556, A7 (2013)


Dátum a čas: 18.11. 2018 03:24:38 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!