•  
EnglishEnglish

Názov: Modelovanie ultrafialovej a vizuálnej variability SED u horúcej Ap hviezdy CU Virginis
Autori: J. Krtička, Z. Mikulášek, T. Lüftinger, D. Shulyak, J. Zverko, J. Žižňovský a N. A. Sokolov
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Ukázali sme, že vizuálna a UV fotometrická premennosť CP hviezdy CU Virginis pozorovaná v Strömgrenovom fotometrickom systéme je spôsobená redistribúciou toku žiarenia z ďalekej do blízkej UV oblasti spektra, nehomogénnym rozložením chemických prvkov kremíka, chrómu a železa na povrchu hviezdy. Časť variability v u filtri sú naše modely schopné vysvetliť len čiastočne. Pozorovaná distribúcia UV toku je dobre reprodukovaná a modely sú schopné vysvetliť pozorované javy, s výnimkou oblasti 2000-2500 Å, kde pozorujeme vyššie amplitúdy zmien, ako predpovedá model. Variabilita vo vizuálnej oblasti je oveľa nižšia. Zatiaľčo v UV oblasti amplitúda dosahuje približne 1 magnitúdu, vo vizuálnej je to len niekoľko stotín magnitúdy. Závery: Vizuálna a UV variabilita CU Vir je spôsobená redistribúciou toku žiarenia z ďalekej do blízkej UV a vizuálnej oblasti žiarenia, nehomogénnym rozložením chemických prvkov v atmosfére a rotáciou hviezdy. K redistribúcii toku žiarenia prispievajú najmä viazano-voľné prechody v atómoch kremíka a viazano-viazané prechody v atómoch železa a chrómu. Tento mechanizmus je schopný vysvetliť väčšinu pozorovanej rotačnej variability vo filtroch centrovaných do Paschenovho kontinua a do UV kontinua hviezdy CU Vir. Ovšem na úplné vysvetlenie variácií v u filtri a v oblasti 2000-2500 Å bude treba uplatniť nejaký ďalší mechanizmus.
Referencia: Astronomy & Astrophysics 537, A14 (2012)


Dátum a čas: 23.10. 2018 23:06:38 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!