•  
EnglishEnglish

Názov: Ionizačná štruktúra horúcich zložiek symbiotických dvojhviezd počas aktívnych fáz
Autori: Z. Cariková, A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Počas aktívnych fáz symbiotických dvojhviezd dochádza v okolí ich horúcich hviezd k tvorbe opticky hrubého prostredia v tvare rozšíreného disku. Počas pokojných fáz prítomnosť tejto štruktúry neevidujeme. Cieľom tejto práce bolo vysvetliť, ako sa takáto formácia môže počas aktívnych fáz vytvoriť. Vychádzali sme zo skutočnosti, že počas aktívnych fáz dochádza až k desaťnásobnému zvýšeniu tempa odtoku hmoty z horúcej hviezdy (t.j. bieleho trpaslíka - BT), a predpokladu, že BT môže rýchlo rotovať. Rýchla rotácia zdroja hviezdneho vetra spôsobí jeho kompresiu smerom k rovine rovníka BT, kde sa môže nachádzat v neutrálnom stave ako disk, rozšírený v smere od centra. Zvyšné oblasti nad a pod týmto diskom sú ionizované. Základné parametre modelu (tempo odtoku hmoty, emisný objem ionizovanej zóny a stĺpcová hustota vodíka neutrálnej zóny) sú v dobrej zhode s tými, odvodenými nezávisle z pozorovaní. Počas pokojných fáz k tvorbe neutrálnej diskovej štruktúry dôjsť nemôže, pretože tempo odtoku hmoty, a teda jej kompresia sú nedostatočné. Navrhnutý mechanismus pravdepodobne predstavuje všeobecné vysvetlenie tvorby teplých pseudofotosfér, indikovaných v spektrách aktívnych symbiotických dvojhviezd.
Referencia: Astronomy & Astrophysics, 548, article no. A21, p. 1-10 (2012)


Dátum a čas: 17.12. 2018 04:19:29 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!