•  
EnglishEnglish

Názov: Elektrónové optické hrúbky a teploty symbiotických hmlovín na základe Thomsonovho rozptylu
Autori: M. Sekeráš, A. Skopal
Obrázok s popisom: Pre viac informácií, kliknite prosím na obrázok
Náhľad
Popis: Prostredie symbiotických hviezd je svojou charakteristikou vhodné pre skúmanie efektov rôznych rozptylových procesov. V našej práci sme aplikovali model rozptylu svetla na voľných elektrónoch s cieľom vysvetliť podstatu širokých plytkých krídiel jasných emisných čiar OVI 1032, 1038 Å a HeII 1640 Å, pozorované v spektrách symbiotických hviezd Z And, AG Dra a V1016 Cyg v rôznych fázach aktivity. Modelovaním týchto krídiel sme určili priemerné hodnoty elektrónovej optickej hrúbky a elektrónovej teploty symbiotických hmlovín, v ktorých tieto čiary vznikajú. Nami určené elektrónové teploty, sú v súlade s hodnotami nezávisle určenými modelovaním rozdelenia energie v spektre. Hodnoty elektrónovej optickej hrúbky v pokojných fázach sú výrazne menšie než v aktívnych fázach. Vysoké hodnoty elektrónovej optickej hrúbky počas aktívnych fáz sme interpretovali ako dôsledok zvýšenej produkcie ionizovaného hviezdneho vetra horúcej hviezdy. Závislosť elektrónovej optickej hrúbky od fázy aktivity by mohla byť využitá pre presnejšie určenie odtoku hmoty z horúcej zložky, ktorý má veľký význam pre pochopenie podstaty vzplanutí symbiotických hviezd.
Referencia: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 427, 979-987 (2012)


Dátum a čas: 18.11. 2018 07:39:51 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!