Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:
  • Mgr. Peter Gömöry, PhD. - predseda
  • Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
  • Mgr. Marián Jakubík, PhD.
  • Mgr. Dušan Tomko, PhD.
  • Mgr. Martin Vaňko, PhD.Dátum a čas: 23.1. 2022 09:19:48 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!