Správna rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:
  • Mgr. Peter Gömöry, PhD. - predseda
  • Mgr. Marián Jakubík, PhD. - podpredseda
  • Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD. - člen
  • Mgr. Dušan Tomko, PhD. - člen
  • Mgr. Martin Vaňko, PhD. - člen


Zápisnice:

Rôzne:


Dátum a čas: 2.6. 2023 19:39:30 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!