Dozorná rada Astronomického ústavu SAV, v. v. i.

Zloženie:
  • Mgr. Martin Venhart, PhD. (predseda rady) - Slovenská akadémia vied
  • prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Slovenská technická univerzita
  • Ing. Romana Jurkiewiczová - Slovenská akadémia vied


Dátum a čas: 5.10. 2022 07:53:01 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!