•  
EnglishEnglish

Slovenský národný komitét astronomický
pri Medzinárodnej astronomickej únii (IAU)


Komitét

 • Predseda: Dr. Mária Hajduková
  	Adresa: 
  	Astronomický ústav  
  	Slovenská akadémia vied  
  	84504 Bratislava
  	Slovenská republika
  
 • Podpredseda: doc. Dr. Rudolf Gális
  	Adresa: 
  	Prírodovedecká fakulta
  	Univerzita P. J. Šafárika
  	Park Angelinum 9
  	040 01 Košice
  	Slovenská republika
  
 • Tajomník: doc. Dr. Leonard Kornoš
  	Adresa: 
  	Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
  	Univerzita Komenského
  	842 48 Bratislava
  	Slovenská republika
  
 • Členovia:
  • Dr. Ivan Dorotovič
  • Dr. Ján Rybák
  • doc. Dr. Juraj Tóth
  • Dr. Martin Vaňko

Aktivity pre verejnosť

 • Národný koordinátor aktivít pre verejnosť: doc. Dr. Rudolf Gális
  	Adresa: 
  	Prírodovedecká fakulta
  	Univerzita P. J. Šafárika
  	Park Angelinum 9
  	040 01 Košice
  	Slovenská republika
  

Novinky/oznamy


Zápisy zo stretnutí komitétu a výročné správyDátum a čas: 23.1. 2022 09:22:39 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!