Observatóriá EnglishEnglish

Observatórium Lomnický Štít

IMAGE: Observatórium Lomnický Štít Realizácia výstavby astronomického observatória na Lomnickom Štíte, uskutočnená v rokoch 1957 až 1962, bola inicializovaná celosvetovými aktivitami v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roku 1957. Tu, v naozaj vysokohorskej nadmorskej výške 2 632 metrov na hladinou mora, bol v roku 1962 inštalovaný prvý 20/300 cm koronograf firmy ZEISS. Prvé pravidelné pozorovania protuberencií v spektrálnej čiare H alfa začali v roku 1962 a pozorovania emisných čiar, vznikajúcich v slnečnej koróne, v roku 1964. V roku 1970 bol daný do prevádzky na tej istej monti rovnaký ďalekohľad. Dnes sa observatórium radí medzi len niekoľko existujúcich pozemných observatórií na celom svete ktoré systematicky pozorujú emisné spektrálne čiary slnečnej koróny. Výskumníci pracujúci na Observatóriu Lomnický Štít pripravili a stále dopĺňajú dva dlhodobé rady dát opisujúcich slnečnú koronálnu aktivitu. "Homogénny rad intenzít zelenej kronálnej čiary" je pripravený z dát všetkých koronálnych staníc vo svete od roku 1939. "Rad dát koronálneho indexu slnečnej aktivity" je pripravený na základe dát predošlého radu. Patrolné pozorovania zelenej koronálnej čiary pokračujú i v súčasnosti. "Katalóg slnečných H alfa protuberancií" je pripravený z vlastných meraní získaných na Observatóriu Lomnický Štít a od roku 2009 je rozširovaný s použitím pozorovaní vykonávaných na Observatóriu Kanzelhoehe pre slnečný a environmentálny výskum (Rakúsko). V roku 2011 bol na jednom z koronagrafov nainštalovaný nový prístroj - Koronálny multikanálový polarimeter (CoMP-S) ktorý je momentálne v testovacej prevádzke.

Na vrchole Lomnického Štítu sa nachádza i Neutrónový Monitor Oddelenia kozmickej fyziky (Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach. Tento prístroj je v nepretržitej prevádzke od decembra 1981 keď nahradil starší prístroj podobného druhu.

Nasledujúce obrázky ilustrujú Observatórium Lomnický Štít a jeho pozorovacie prístroje.

IMAGE: Observatórium Lomnický Štít zo Skalnatého Plesa
Observatórium Lomnický Štít zo Skalnatého Plesa
IMAGE: Kupola Observatória Lomnický Štít
Kupola Observatória Lomnický Štít
 
IMAGE: koronografy Observatória Lomnický Štít
koronografy Observatória Lomnický Štít
IMAGE: coronagraphs at the Lomnicky Stit Observatory
Pozorovania slnečných protuberancií prístrojom CoMP-S a prístrojmi na satelite SDO (Solar Dynamics Observatory). Horný obrázok - intenzita; stredný obrázok - rýchlosť (červená +12 km/s, modrá -12 km/s); spodný obrázok - SDO pozorovanie

Súradnice:

  • dĺžka: 20° 12' 47.43" Východ
  • šírka: 49° 11' 42.53" Sever
  • nadmorská výška: 2633.0 metrov n.m.


Dátum a čas: 29.1. 2020 00:25:44 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!