Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 18.7. 2019 09:21:29 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!