Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 23.9. 2018 20:47:59 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!