Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 23.5. 2019 21:32:58 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!