Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Rozdelenie oblastí popularizácie astronómie
a meteorológie v styku s verejnosťou a médiami.
Dátum a čas: 19.9. 2019 23:39:23 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!