Štúdium / Popularizácia EnglishEnglish

Exkurzie na pracoviskách
Astronomického ústavu SAV

Exkurzie zamerané na oblasť astronómie a astrofyziky prebiehajú v hlavnej budove Astronomického ústavu v Starej Lesnej (asi 2 km vzdialenej od železničnej stanice v Tatranskej Lomnici). Každú exkurziu je NUTNÉ nahlásiť vopred vedeckému tajomníkovi AsÚ SAV:

 Mgr. Martin Vaňko, PhD.
 Astronomický ústav SAV
 059 60 Tatranská Lomnica
 E-mail: vanko@astro.sk
 Tel.: 052 7879169
 

Exkurzie v budove AsÚ SAV v Starej Lesnej sú povolené LEN počas Dní otvorených dverí a Týždňa vedy a techniky, ktoré budú vopred oznámené na webovej stránke AsÚ SAV.


Exkurzie na vysunutých pracoviskách AsÚ SAV - Skalnaté pleso a Lomnický štít - sú možné LEN počas Dní otvorených dverí (termíny) a vo výnimočných prípadoch na základe povolenia riaditeľa AsÚ.

!!! POZOR !!! V prípade záujmu o exkurzie zamerané na oblasť meteorológie a klimatológie nájdete viac informácií na stránke exkurzií na pracoviskách Geofyzikálneho ústavu SAV.

Astronomický ústav SAV je pracoviskom zameraným na základný výskum medziplanetárnej hmoty, Slnka a hviezd. Výsledky výskumu naši vedeckí pracovníci prezentujú na medzinárodných konferenciách a v špecializovaných vedeckých časopisoch. Popularizáciu vedy považujeme za dôležitú súčasť informovania verejnosti, keďže značná časť prostriedkov na našu činnosť pochádza z verejných zdrojov. Preto v odôvodnených prípadoch umožňujeme organizovaným skupinám (najmenej 10 účastníkov) návštevy našich pracovísk.Obsahom exkurzie v sídle ústavu v Starej Lesnej je cca 30 minútový výklad o vedeckom zameraní ústavu a novinkách z astronómie, prehliadka pozorovacích pavilónov a v prípade priaznivého počasia pozorovanie slnečných škvŕn. Vzhľadom na náročnosť astronomických pozorovaní neposkytujeme verejnosti možnosť zúčastniť sa na nočných pozorovaniach.

Exkurzie umožňujeme prednostne školám z okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, prípadne z ďalších okresov, kde nie je ľudová hvezdáreň, ktorá by mala takéto služby verejnosti poskytovať.

Ďalej povoľujeme exkurzie študentom univerzít technického a prírodovedného smeru.Uprednostňujeme sústredenie exkurzií do termínu Dní otvorených dverí, ktoré sú spravidla v mesiacoch jún a november a v prípade mimoriadnych astronomických úkazov. Presný termín bude zverejňovaný na www stránke AsÚ SAV.


pohladnicaDátum a čas: 9.6. 2023 00:59:04 CEST
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!