Novinky / Podujatia EnglishEnglish

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2015
9. a 12. júna 2015

  • Základné údaje:
    • Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
    • Telefón, e-mail: 052 7879 126, lhambalek@astro.sk
  • Program - 9. a 12. júna 2015Dátum a čas: 25.10. 2020 09:45:24 CET
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!