Tu si môžete zvoliť potrebné kódovanie diakritiky.Vitajte na WWW stránke

Hvezdárne v Trebišove

Logo Hvezdárne

Hvezdáreň bola zriadená 1. januára 1988, nemá vlastnú budovu , sídli v prenajatých priestoroch. K jej založeniu veľkou mierou prispela zosnulá PhDr. Alžbeta Reiskupová - bývalá riaditeľka. Od 1. apríla 1999 je hvezdáreň organizačnou súčasťou Hvezdárne v Michalovciach.

Hvezdáreň pre kultúrno - výchovnú činnosť využíva miestnosti pozývateľa, klubové miestnosti CVČ v Trebišove a zasadačku Vlastivedného múzea v Trebišove.

Hlavnou náplňou činnosti hvezdárne je popularizácia astronómie a príbuzných prírodných vied, vzdelávanie mládeže a dospelých v tejto oblasti prostredníctvom prednášok, besied, premietaním filmov a videozáznamov a pozorovaní pre verejnosť a členov astronomických krúžkov prenosnými ďalekohľadmi.


Sídlo hvezdárne:

Ulica M. R. Štefánika 19, Trebišov (areál Vlastivedného múzea v Trebišove)

Vybavenie:

Návštevné hodiny:

Kontakt na Hvezdáreň v Trebišove:


Stránka bola naposledy menená 11. októbra 2001