EURÓPSKY TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY (ETVT) 2006
European Science and Technology Week 2006
(20.11. - 26.11.2006)

Banner nocí otvorených dverí


Pri príležitosti európskeho týždňa vedy a techniky sa na observatóriách Astronomického ústavu SAV v Starej Lesnej uskutočnili noci otvorených dverí 8. a 10. novembra 2006. Program obsahoval množstvo populárnych prednášok z astronómie, prehliadky pozorovacej techniky spojené s výkladom a taktiež nočné pozorovania oblohy (pokiaľ to počasie dovoľovalo). Streda 8. novembra sa niesla v duchu prechodu planéty Merkúr popred slnečný disk a tiež 350. výročia narodenia známeho astronóma Edmunda Halleyho.

Tieto lákadlá sa postarali o hojnú účasť poväčšine mladej generácie. Celkovo v priebehu dvoch nocí prišlo na ústav 80 návštevníkov, viac ako polovica z nich boli gymnazisti z Krompách. Ďalej to boli miestni obyvatelia i turisti. Aj keď bol stanovený program prednášok, bolo ťažké ho dodržať, pretože poslucháčov témy zaujímali, čo dali najavo aj pri každej diskusii. Z časových dôvodov bolo nakoniec rozhodnutie o vypočutí si tej-ktorej prednášky ponechané na poslucháčov samotných.

Prechod planéty Merkúr bolo možné pozorovať aj prostredníctvom internetu vo vstupnej hale, kde bol tranzit premietaný na plátno. Žiaľ technické problémy mimo dosahu nášho ústavu spôsobili omeškanie začiatku prezentácie celého úkazu. Nakoniec však každému návštevníkovi bolo umožnené uvidieť priebeh tohto úkazu, ktorý trval takmer 5 hodín.

Prednášky, ktoré sa nakoniec konali:


Banner nocí otvorených dverí

Streda 8.11.2006


História prechodov Merkúra a Venuše popred slnečný disk a Halleyho metóda určovania slnečnej paralaxy, Dr. D. Chochol
Slnko - naša najbližšia hviezda, Dr. V. Rušin
Merkúr - planéta ohňa i mrazu, Mgr. Ľ. Hambálek
V Slnečnej sústave máme opäť osem planét, Doc. Dr. J. Svoreň

Banner nocí otvorených dverí

Piatok 10.11.2006


Zameranie astronomického ústavu SAV, Doc. Dr. J. Svoreň
Využitie vesmírnych ďalekohľadov v astrofyzike, Dr. A. Skopal
Hviezdy - vzdialené slnká, Dr. J. Zverko 


Pri nočných pozorovaniach asistovali kolegovia: M. Vaňko, T. Pribulla, E. Kundra. Záujemcom ukázali ďalekohľady v kupolách aj s výkladom a tiež ich zasvätili do práce, ktorá sa našom ústave robí. Návštevníci mali možnosť na vlastné oči uvidieť niektoré zaujímavé objekty nočnej oblohy s binárom Somet a následne si ich mohli prezrieť aj odfotografované pomocou CCD kamery. V druhej kupole ich čakal pohľad ďalekohľadom na Mesiac.


Photo
Fotodokumentácia:
Ľ. Hambálek a M. Vaňko pri príprave Somet bináru na nočné pozorovania (Foto: E. Kundra)
Záujem ľudí o prednášky predčil očakávania, zasadačka AsÚ SAV bola plná (Foto: J. Žižňovský)
Dr. D. Chochol počas prednášky o Venuši (Foto: J. Žižňovský)
Dr. V. Rušin vysvetľuje, že Slnko je naša najbližšia hviezda (Foto: J. Žižňovský)


Tvorba HTML: Ľubomír Hambálek
Posledná zmena: 14. novembra 2006