Články týkajúce sa výskumu na stelárnom oddelení AsU SAV, ktoré vyšli v špeciálnom čísle časopisu Kozmos 5/2006: