Prvá detekcia bipolárnych výtryskov v sústave Z And -  prototype skupiny symbiotických hviezd

Oznamujeme, že v sústave Z And, prototype skupiny symbiotických hviezd, sme počas vzplanutia objavili spektrálne rysy usmernených bipolárnych výtryskov, detegovaných po optickom maxime jasnosti.

Naša nová UBVRC fotometria získaná na observatóriách Astronomického ústavu SAV ukazuje postupný nárast jasnosti objektu od 7. apríla 2006 (U = 9,86, B = 10,94, V = 10,29 a  RC = 9,27) do 19. júla 2006 (U = 8,06, B = 8,94, V = 8,58 a RC = 8,10). Ide o najvyššie zaznamenané maximum jasnosti od roku 1983.

30. augusta 2006 o 19 hodine svetového času sme 1,88 m ďalekohľadom observatória David Dunlop Univerzity v Toronte získali vysokodisperzné spektrá Z And (R=11000) v spektrálnych oblastiach 643,0 - 670,0 nm a  462,0 - 491,5 nm. Vodíkové čiary H alfa a H beta vykazovali silnú centrálnu emisiu v blízkosti laboratórnej vlnovej dĺžky, obklopenú slabšími satelitnými emisiami s rýchlosťami -1260 a +1210 km/s v obidvoch čiarach. Celkové toky v týchto emisiách, zodpovedajúcim výtryskom, dosiahli 5,4 a 2,3x10-12 erg/s/cm2 v čiarach H alfa a  H beta. FWHM (celková šírka v polovici maxima) fialovej emisie bola 183 km/s a červenej emisie 204 km/s. Okrem toho, bola detegovaná silná absorpčná zložka v profiloch čiar H beta a  HeI 471,3 nm s rýchlosťami -150 a -90 km/s. Všetky radiálne rýchlosti sú heliocentrické. Bipolárne výtrysky v optickom spektre Z And boli zaznamenané po prvý krát.


A. Skopal, T. Pribulla

Astronomický ústav SAV

Astronomer's Telegram č. 882,

14. septembra 2006

 

Horný panel ukazuje svetelné krivky Z And v U, B a V filtroch, ktoré pokrývajú dve hlavné vzplanutia s maximom v decembri 2000 a júli 2006. V pravej časti je detail svetelnej krivky posledného vzplanutia, počas ktorého Z And dosiahla historické maximum jasnosti okolo 19. júla 2006. Po maxime boli po prvýkrát v spektre Z And pozorované bipolárne výtrysky (jety) ionizovanej hmoty od centrálnej hviezdy s radiálnymi rýchlosťami približne ą1250 km/s. Pre sklon obežnej dráhy 76° to znamená, že vyvrhnutá hmota sa v priestore pohybuje vo forme výtryskov s rýchlosťou až 5000 km/s. Dva spodné panely ukazujú indikáciu týchto výtryskov v profiloch vodíkových čiar H alfa a H beta (označené ako J+, J-). Symbiotická dvojhviezda Z And vyzerá podobne ako dvojhviezda RS Oph na str. 11 tohto čísla.