MDC Home    Commission F1   Division F,   IAU 


 [01112]   [UPI] Name-designation: upsilon-Piscids   Shower status - Working      
 Activity  AdNo Sl_b Sl_e Sl_a RA DE dRA dDE V LoR SLoR LaR Theta Phi a q e Peri Node Incl N T A O R References
    [deg]     [deg/day] [km/s] [deg]    [AU] [AU]   [deg]   
annual 000 106.515 107.294 107.03 20.13 28.06 1.01 -0.37 66.46 29.34 282.31 18.11 158.22 146.89 10.26 0.90 0.91 139.48 107.00 147.50 00010 T   SonotaCo et al., 2021
Parent body:
Notes: J14_a2cxa