MDC Home    Commission F1   Division F,   IAU 


 [00706]   [ZPI] Name-designation: zeta-Piscids   Shower status - Working      
 Activity  AdNo Sl_b Sl_e Sl_a RA DE dRA dDE V LoR SLoR LaR Theta Phi a q e Peri Node Incl N T A O R References
    [deg]     [deg/day] [km/s] [deg]    [AU] [AU]   [deg]   
2010/13 000 165 184 172 19.8 9.7 0.94 0.37 38.2 21.93 209.93 1.25 119.92 268.56 1.74 0.064 0.960 335.5 172.4 5.2 00014 T M 1   Jenniskens et al., 2016
Parent body:
Notes: