MDC Home    Commission F1   Division F,   IAU 


 [00592]   [PON] Name-designation: 91-Piscids   Shower status - Working      
 Activity  AdNo Sl_b Sl_e Sl_a RA DE dRA dDE V LoR SLoR LaR Theta Phi a q e Peri Node Incl N T A O R References
    [deg]     [deg/day] [km/s] [deg]    [AU] [AU]   [deg]   
2007/11 000 130 144 136 19.6 28.4 0.75 0.37 64.8 29.03 253.03 18.60 155.02 220.93 0.788 0.891 238.2 136.3 144.7 00022 T   Gural et al., 2014
Parent body:
Notes: