Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

svetlo

Čo má vedieť študent

Svetlo je elektromagnetické žiarenie, na ktoré je citlivé ľudské oko. Preto ho nazývame aj viditeľným, prípadne optickým žiarením. Základné vlastnosti svetla sú: intenzita, vlnová dĺžka (alebo frekvencia) a polarizácia. Intenzita je svetelná energia vyžiarená na určitej vlnovej dĺžke. Rozsah vlnových dĺžok svetla je v rozmedzí od 380 nm (3800 Å) do 780 nm (7800 Å), čomu zodpovedá rozsah frekvencií 7,5×1014 Hz až 3,8×1014 Hz. Rýchlosť svetla (c), jeho frekvencia (f) a vlnová dĺžka (λ) sú viazané vzťahom: c = f λ. Rýchlosť šírenia svetla vo vákuu je konštantná a má hodnotu: 299 792 458 m/s. Svetlo je polarizované, ak kmity svetelnej vlny majú určitú preferovanú orientáciu. Svetlo má nielen vlnové, ale aj časticové vlastnosti. Hovoríme o vlnovo-časticovej dualite. Častice svetla nazývame fotóny. Základným zdrojom svetla vo Vesmíre sú hviezdy. Štúdiom svetla a jeho prechodu prostrediami a ich rozhraniami v rôznych fyzikálnych a geometrických podmienkach sa zaoberá optika.

svetlo

Editované MaHu