Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

žiarivé výkony a povrchové teploty hviezd

Encyklopedické heslo

Žiarivý výkon (svietivosť, luminozita) telesa je celkové množstvo energie, ktoré teleso vyprodukuje a vyžiari do okolia za jednotku času vo forme elektromagnetického žiarenia. Vyjadruje sa v jednotkách J/s alebo W (watt). V astronómii sa luminozita hviezd vyjadruje v jednotkách svietivosti Slnka (L), alebo v absolútnych magnitúdach (MV). Žiarivý výkon Slnka je L = 3,9 x 1026 J/s, čo je 3,9 x 1020 MW. Poznáme hviezdy s oveľa vyššou, ale aj oveľa nižšou luminozitou ako je slnečná. Vzťah medzi luminozitou hviezdy a jej povrchovou teplotou popisuje Stefan-Boltzmannov zákon. Teploty hviezd určujeme nepriamo buď pomocou toho istého zákona, ak poznáme luminozity hviezd, alebo pomocou Wienovho zákona, ak poznáme rozloženie energie v spektre žiarenia hviezdy.

Editované MaHu