Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hviezdny atlas

Čo má vedieť študent

Hviezdny atlas je tvorený súborom máp hviezdnej oblohy. Najstaršie dochované vyobrazenia hviezdnej oblohy pochádzajú z oblasti Egyta a Mezopotámie a vznikli približne 1500 – 1200 rokov pred n. l. Prvé súbory obrazcov súhvezdí, čo boli predchodcami moderných atlasov (ale aj tabuliek hviezd, ktoré tvorili súhvezdia) vznikli v starogréckom kultúrnom prostredí. Ich autormi boli Hipparchos v druhom storočí pred n. l. a Ptolemaios v druhom storočí n. l.
Z Číny pochádza najstarší atlas hviezdnej oblohy z rokov 649 – 684. Aj prvý hviezdny atlas, ktorý vznikol tlačiarenskou technikou, pochádza z Číny z roku 1092.
Až do zavedenia fotografických pozorovaní v astronómii boli atlasy zakresľované na základe pozorovaní voľným okom, a preto aj boli menej presné. Moderné hviezdne atlasy začali vznikať v druhej polovici XIX. storočia v tlačenej forme, polohy a jasnosti zobrazených hviezd vznikali po starostlivom premeriavaní fotografických platní. Vyvrcholením bol tzv. Palomar Sky Atlas, ktorý zobrazuje časť južnej oblohy a celú severnú na 935 listoch fotografického papiera, toto dielo vzniklo na observatóriu Mt. Palomar v USA. Na Skalnatom plese vzniklo nádherné dielo hviezdnej kartografie, súbor 4 atlasov hviezdnej oblohy Antonína Bečvářa, vydávaných postupne v rokoch 1948 – 1964.
V súčasnosti hviezdna kartografia využíva intenzívne výpočtovú techniku a atlasy sa často publikujú už len v elektronickej forme.

hviezdny atlas

Editované MaHu