Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hviezdny katalóg

Čo má vedieť študent

Hviezdne katalógy sú zoznamy hviezd systematicky usporiadané podľa cieľov na ktoré sa zostavujú. Najdôležitejšou informáciou v katalógu, ktorá slúži aj k spoľahlivej identifikácii hviezdy je jej poloha na oblohe. Takéto katalógy boli zostavované astronómami starovekých kultúr v Číne, ale aj v Európskom a stredo- a blízkovýchodnom kultúrnom prostredí. Spočiatku boli polohy hviezd v nich uvádzané určované len pozorovaním voľným okom, neskôr pribudli rôzne dômyselné uhlomerné prístroje. Významný pokrok priniesli pozorovania ďalekohľadmi a využitie fotografickej techniky pri zostavovaní rozsiahlych katalógov v druhej polovici XIX. storočia, pričom najviac sa na zostavovaní katalógov zúčastňovali pracovníčky Harvardského observatória v USA pod vedením profesora Pickeringa.
Najnovšie katalógy hviezd sú zostavované na základe pozorovaní z umelých družíc Zeme špecializovanými prístrojmi. Každý katalóg má svoje pomenovanie a hviezdy v ňom sú očíslované. Niektoré z katalógov (ale zďaleka nie všetky) obsahujú aj katalógové čísla hviezd z iných, starších katalógov. To, že tomu tak nebolo v každom katalógu, dosť sťažovalo v minulosti prácu astronómov. Až v súčasnosti, keď sú všetky dôležité katalógy prístupné na internete v digitálnej forme, je možné veľmi rýchlo získať všetky označenia hviezdy v ľubovoľnom hviezdnom katalógu.

hviezdny katalóg

Editované MaHu