Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

pohyby planét a ich mesiacov, gravitačný zákon

Encyklopedické heslo

Pohyby planét okolo Slnka a mesiacov okolo planét sú dôsledkom ich vzájomného gravitačného pôsobenia. Kinematiku pohybu planét okolo Slnka popísal Ján Kepler (1571 – 1630) v troch Keplerových zákonoch. Na ich základe sformuloval Isaac Newton v r. 1687 gravitačný zákon: Sila, ktorou sa telesá priťahujú, je priamo úmerná súčinu hmotností telies a nepriamo úmerná štvorcu vzdialenosti medzi nimi.

Editované MaHu