Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Medzinárodná astronomická únia (IAU)

Čo má vedieť študent

Medzinárodná astronomická únia (medzinárodné označenie: IAU) je združením profesionálnych astronómov z celého sveta. Bola založená v roku 1919 a jej poslaním je podporovať astronómiu a zabezpečovať jej rozvoj cestou medzinárodnej spolupráce. V roku 2009 mala IAU 10 145 individuálnych členov z 90 krajín (z toho 38 zo Slovenska). Z tohto počtu je 64 krajín (medzi nimi aj Slovensko) národnými členmi únie. IAU spolupracuje s viacerými celosvetovými vedeckými organizáciami. Sídlo sekretariátu IAU je v Paríži. Najintenzívnejšie sa IAU angažuje vo finančnej podpore organizovaní medzinárodných vedeckých sympózií (9 ročne, sumou 30 000 Švajčiarskych frankov na každé), a podporou pobytov mladých astronómov na špičkových vedeckých pracoviskách v zahraničí. Po odbornej stránke je práca IAU zadelená do 12 vedeckých divízií, 40 špecializovaných komisií a 71 pracovných skupín. Valné zhromaždenie IAU sa koná raz za tri roky. V roku 2009 bolo v Rio de Janeiro v Brazílii, v roku 2012 bude v Pekingu (Čína) a v roku 2015 v Honolulu (USA).

Medzinárodná astronomická únia (IAU)

Editované MaHu