Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

reliktové kozmické žiarenie

Encyklopedické heslo

Reliktové kozmické žiarenie (z anglického cosmic microwave background) CMB je elektromagnetické žiarenie, ktoré prichádza z Vesmíru zo všetkých smerov a je pozostatkom po ére rekombinácie, ktorá nastala vo vývoji Vesmíru 379 tisíc rokov po veľkom tresku (Big Bang) v súlade s teóriu štandardného modelu vesmíru. V tejto ére vývoja Vesmíru došlo k jeho ďalšiemu ochladeniu asi na teplotu 3000 Kelvinov. Pri týchto podmienkach dokázali existujúce jadrá vodíka a hélia zachytávať a udržať si pôvodne voľné elektróny. Došlo k rekombinácii, čiže k vzniku neutrálnych atómov vodíka a hélia. Hmota sa stala pre žiarenie priehľadná a vtedy sa žiarenie oddelilo od hmoty a ďalej sa vyvíjalo nezávisle, pričom homogénne a izotropne vyplnilo celý priestor, ďalej sa zúčastňovalo na expanzii Vesmíru a postupne jeho teplota klesala až na súčasnú hodnotu 2,7 Kelvina. Dnes je najvýznamejším zdrojom poznatkov o mladom vesmíre a predmetom intenzívneho výskumu.

Editované MaHu