Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

vzdialenosti hviezd

Čo má vedieť študent

Hviezdy sa nachádzajú v obrovských vzdialenostiach od Zeme. Merať ich vzdialenosti jednotkami vzdialeností, ktoré používame v Slnečnej sústave (výnimočne kilometre, prípadne častejšie astromické jednotky) by bolo veľmi nepraktické. Slnku najbližšia hviezda Proxima Centauri je vzdialená asi 276 395 krát ďalej, ako Zem od Slnka, teda 276 395 AU (astronomických jednotiek) a najvzdialenejšie hviezdy v našej Galaxii sú od nás vzdialené približne 6 x 109 AU! Astronómovia preto používajú jednotku vzdialenosti parsek (pc), ktorej definícia je v hesle Vzdialenosti v Slnečnej sústave a vesmíre. Najčastejšie používanou metódou merania vzdialeností hviezd v Galaxii je metóda trigonometrickej paralaxy. Táto dáva dosť presné výsledky do vzdialenosti asi 50 pc. Umelá družica Hipparcos už rozšírila interval presných hodnôt vzdialeností hviezd na 150 pc a zmerala vzdialenosti asi 120 000 hviezd. V súčasnosti pripravovaná družica Gaia bude po roku 2012 schopná zmerať vzdialenosti asi 100 miliónov hviezd vzdialených asi 10 kpc, teda ďalej, ako leží stred našej Galaxie.

vzdialenosti hviezd

Editované MaHu