Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

vzdialenosti hviezd

Encyklopedické heslo

Vzdialenosti aj najbližších hviezd sú obrovské, a preto sa merajú veľmi zložito rôznymi sofistikovanými metódami. Najčastejšou je doteraz metóda trigonometrickej paralaxy, ktorá sa postupne zdokonaľuje vďaka precíznym astrometrickým pozorovaniam z umelých družíc Zeme. Pre objekty vzdialenejšie ako cca 150 pc sa používajú metódy založené na pozorovaniach tzv. štandardných sviečok (cefeidy, planetárne hmloviny, supernovy typu Ia).

Editované MaHu