Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

modely vesmíru

Encyklopedické heslo

V roku 1915 publikoval Albert Einstein (1879–1955) všeobecnú teóriu relativity, ktorá položila matematické a fyzikálne základy kozmológie a pomocou nej holandský astronóm Wilhelm de Sitter (1872–1934) vypracoval v roku 1917 prvý model vesmíru. V roku 1922 publikoval ruský matematik a meteorológ Alexander Alexandrovič Friedman (1888–1925) celú triedu riešení Einsteinových rovníc a modelov vesmíru, ktoré predpovedajú, že vesmír sa bude buď navždy rozpínať alebo sa jeho dnešné rozpínanie časom zastaví a zmení sa na zmršťovanie.

Editované MaHu