Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Halleyova kométa

Čo má vedieť študent

Najznámejšia kométa s obežnou dobou 74-79 rokov, v blízkosti perihélia viditeľná voľným okom. Krátkoperiodická kométa s retrográdnym pohybom, so sklonom roviny dráhy k rovine ekliptiky 162,2° a vzdialenosťou perihélia 0,59 AU. Nazvaná je po anglickom astronómovi Edmundovi Halleyovi, ktorý prvý v roku 1705 vypočítal jej dráhu z prechodov cez perihélium v rokoch 1531, 1607 a 1682 a predpovedal jej návrat na rok 1758. Prvý záznam o pozorovaní Halleyovej kométy je z Číny z roku 240 pred n.l. Najbližšie popri Zemi – 0,0342 AU prešla 10. apríla 837. Doteraz bolo zaznamenaných 30 prechodov Halleyovej kométy perihéliom. V dôsledku raketového efektu pohyb Halleyovej kométy nie je celkom pravidelný, pri návrate v roku 1986 stratila asi 5 x 1011 kg svojej hmotnosti.
Pri návrate v roku 1986 bola organizovaná medzinárodná kampaň na pozorovanie Halleyovej kométy pod názvom International Halley Watch – IHW. V rámci IHW bola Halleyova kométa skúmaná v 8 oblastiach: astrometria, veľkoškálové javy, blízkojadrové javy, spektroskopia a spektrometria, fotometria a polarimetria, rádioastronomické merania, infračervená spektroskopia a rádiometria, výskum meteorov. Ku kométe bolo vyslaných 5 sond – 2 sovietske Vegy, 2 japonské sondy – Sakigake a Suisei a západoeurópska sonda Giotto, ktorá získala najviac poznatkov. Preletela okolo jadra Halleyovej kométy vo vzdialenosti 608 km, získala unikátne snímky povrchu.
Jadro Halleyovej kométy má nepravidelný tvar s rozmermi 16,6 x 8,0 x 7,5 km, pokryté je tmavou kôrou s albedom len 5,5%, povrch je členitý s krátermi. Celá aktivita Halleyovej kométy je spôsobená len 10% plochy povrchu jadra, ide o trhliny v minerálnej kôre, cez ktoré unikajú z vnútorných častí horúce plyny. V perihéliu dosahovala teplota povrchu jadra 350 K, plyny z jadra unikali len z časti osvetlenej Slnkom. Doba rotácie jadra je 52 hodín, hmotnosť je 5 x 1014 kg, hustota 200 kg/m3.
V dráhe Halleyovej kométy sa pohybuje prúd meteorických teliesok, cez ktorý Zem prelieta 2-krát za rok – v máji pozorujeme meteorický roj Eta Akvaríd a v októbri Orioníd.
Najbližší prechod Halleyovej kométy perihéliom bude v roku 2061.

Halleyova kométa

Editované MaHu