Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

hmotnosti hviezd

Encyklopedické heslo

Hmotnosť je veľmi dôležitá charakteristika hviezdy, pretože určuje všetky fyzikálne charakteristiky aj vývoj hviezd. Hmotnejšie hviezdy dosahujú vyššie povrchové teploty, sú svietivejšie, majú väčšie priemery ako menej hmotné hviezdy. Pokiaľ ide o dosahovaný vek, stručne a zjednodušene platí: čím hmotnejšia je hviezda, tým rýchlejší je jej vývoj a kratšia jej životnosť. Najspoľahlivejšie sa hmotnosti hviezd určujú pomocou tretieho Keplerovho zákona na základe fotometrických a spektroskopických pozorovaní zákrytových dvojhviezd, ktoré obiehajú okolo spoločného ťažiska.

Editované MaHu