Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

štruktúra Vesmíru

Čo má vedieť študent

Hmota vo veľkoškálových štruktúrach je usporiadaná v sieti križujúcich sa vlákien. Sieť je nepravidelná a má rozlične veľké oká. Rôznu dĺžku a hrúbku majú aj jednotlivé vlákna, ktoré sa navzájom križujú. Uzly na križovatkách vlákien sa navzájom líšia veľkosťou aj tvarom, množstvom látky, ktorá sa v nich akumuluje, počtom vlákien, ktoré sa v nich križujú ale aj vzdialenosťou od susedných uzlov. Už v roku 1989 bola na severnej oblohe v súhvezdí Herkula objavená superkopa galaxií, nazývaná aj "Veľký múr", ktorý má dĺžku 500 miliónov, šírku 200 miliónov a hrúbku 15 miliónov svetelných rokov. V roku 2003 však vedci oznámili objav tzv. Sloanovho Veľkého múru, ktorý meria až 1,37 miliardy svetelných rokov. Vlákna (filamenty) a prázdne miesta vytvárajú zrejme v celom Vesmíre špongiovitú štruktúru.

Doterajšími astrofyzikálnymi metódami dokážeme priamo pozorovať len 1 % hmoty vo Vesmíre a pritom sa pokúšame popisovať jeho štruktúru, ktorá samozrejme závisí aj od hmoty nesvietiacej (3 %), ktorú pozorujeme len nepriamo, skrytej (23 %), ktorej existenciu len tušíme a od tmavej energie (73 %) o ktorej zatiaľ nevieme takmer nič. Základným kozmologickým predpokladom je, že Vesmír je na veľkých priestorových škálach homogénny a izotropný, čiže rovnaký v každom mieste a v každom smere. Aj keď naše skúsenosti, založené na pozorovaní tomuto silne odporujú, musíme si predstaviť bližšie, aké priestorové škály kozmológia uvažuje. Pri popise súčasného stavu vesmíru sa totiž v kozmológii všetky fyzikálne veličiny ustredňujú, a to na priestorových škálach, ktoré zodpovedajú kockám o hrane s rozmerom až 50 Mpc (Mpc - megaparsek; 1 Mpc = 3,0856 x 1022 m; 50 Mpc = 1,5 x 1024 m). Inak povedané, kozmológia pri popise súčasného vesmíru vychádza z predpokladu, že vesmír je tvorený gigantickými blokmi, ktoré sú úplne rovnaké. Na vytvorenie lepšej predstavy o veľkosti týchto vesmírnych „buniek“ môžeme uviesť, že každá z nich by mala obsahovať 100 000 galaxií. Napriek takémuto veľkému počtu sa ale ukazuje, že rozloženie jednotlivých galaxií je v jednotlivých kockách skutočne štatisticky rovnaké. Celý pozorovateľný vesmír by mal nakoniec pozostávať z 106 takýchto kociek.

štruktúra Vesmíru

Editované MaHu