Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

štruktúra Vesmíru

Encyklopedické heslo

Hmota vo veľkoškálových štruktúrach je usporiadaná v sieti križujúcich sa vlákien. Sieť je nepravidelná a má rozlične veľké oká. Rôznu dĺžku a hrúbku majú aj jednotlivé vlákna, ktoré sa navzájom križujú. Uzly na križovatkách vlákien sa navzájom líšia veľkosťou aj tvarom, množstvom látky, ktorá sa v nich akumuluje, počtom vlákien, ktoré sa v nich križujú ale aj vzdialenosťou od susedných uzlov. Už v roku 1989 bola na severnej oblohe v súhvezdí Herkula objavená superkopa galaxií, nazývaná aj "Veľký múr", ktorý má dĺžku 500 miliónov, šírku 200 miliónov a hrúbku 15 miliónov svetelných rokov. V roku 2003 však vedci oznámili objav tzv. Sloanovho Veľkého múru, ktorý meria až 1,37 miliardy svetelných rokov. Vlákna (filamenty) a prázdne miesta vytvárajú zrejme v celom Vesmíre špongiovitú štruktúru.

Editované MaHu