Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

slnečná erupcia

Čo má vedieť študent

Slnečná erupcia je náhle, krátkodobé zjasnenie na Slnku, ako výsledok prestavby lokálnych magnetických polí. Zjasnenie sa pozoruje takmer v celej oblasti elektromagnetického žiarenia a uvoľnené častice sa pohybujú vysokými rýchlosťami.
Erupcia je náhle uvoľnenie energie v malom objeme (asi 10 tisíc x 10 tisíc km) z aktívnej oblasti, trvajúce niekoľko minút až hodín. Pri erupciách sú emitované častice, ktoré môžu často dosiahnuť takmer rýchlosť svetla, a žiarenie, ktoré sa pozoruje niekedy takmer v celom rozsahu elektromagnetického žiarenia. Niekedy sa pri erupciách uvoľňujú neutrína a atómové jadrá, čo znamená, že na povrchu Slnka došlo k jadrovým reakciám, podobným tým, aké prebiehajú v jadre Slnka, pri ktorých sa uvoľňuje slnečná energia. Ak vyvrhnuté vysokoenergetické častice z erupcie zasiahnu Zem, spôsobujú v atmosfére Zeme vo výškach viac ako 100 km polárnu žiaru, poruchy magnetického poľa Zeme, poškodzujú prístroje na družiciach a pod. Erupcie sú zdrojom žiarenia v celej oblasti elektromagnetického žiarenia a preto sú pozorovateľné v rôznych oblastiach spektra, teda rôznej teploty a hustoty. Veľkosť erupcie, trvanie, intenzita žiarenia, množstvo uvoľnenej energie a plocha sa menia v širokej škále hodnôt.
Uvoľnená energia pri intenzívnych erupciách je rádovo 3 x 1025 W, čo je asi o jeden rád menej ako energetický výkon celého Slnka za 1 sekundu (Slnko každú sekundu vyžiari energiu 3,846 x 1026 W = 3,846 x 1026 J s-1 ). Teploty v erupcii môžu dosiahnuť hodnôt až 107 K, čo je toľko ako v jadre Slnka; v impulzívnej fáze erupcie aj viac - 108 K. Často sa erupcií hovorí, že je to elektrický výboj v atmosfére Slnka.

slnečná erupcia

Editované MaHu