Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

rovníkové súradnice

Encyklopedické heslo

Rovníkové (ekvatoriálne) súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekvatoriálneho súradnicového systému je rovina zemského rovníka. Začiatkom súradníc je jarný bod.

Editované MaHu