Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

galaktické súradnice

Čo má vedieť študent

Galaktické súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou galaktického súradnicového systému je rovina Galaxie. Počiatkom súradníc je poloha Slnka v Galaxii.

Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty dvoch súradníc, používa sa preto systém súradníc podobných zemepisnej šírke a dĺžke na Zemi. Existuje niekoľko systémov súradníc, ktoré sa líšia definíciou a aj oblasťou, v ktorej sú prednostne používané. Uvádzame súradnicové systémy a príslušné súradnice:

  • obzorníkove (horizontálne) súradnice – azimut a výška nad obzorom
  • ekvatoriálne (rovníkové) s. – rektascenzia a deklinácia
  • ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka
  • galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka
Základnou rovinou pri galaktických súradniciach je rovina Galaxie. Počiatkom súradníc je poloha Slnka v Galaxii.
Galaktická dĺžka l sa počíta v rovine Galaxie od priamky smerujúcej od Slnka do stredu Galaxie od 0° do 360° kladne v smere z pohľadu zo severného galaktického pólu.
Galaktická šírka b sa počíta od roviny Galaxie od 0° do 90° smerom k severnému pólu Galaxie, od 0° do -90° smerom k južnému pólu Galaxie.

galaktické súradnice

Editované MaHu