Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

astrometria

Čo má vedieť študent

Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá meraním polôh nebeských telies, ako súčasti určovania ich dráh. Astrometria používa prevažne optické metódy. Najstaršou je vizuálna metóda - meranie polôh telies okom pomocou mikrometra, priamo v ohnisku ďalekohľadu. Fotografická metóda umožňuje opakované meranie z fotografickej platne. Najmodernejšia metóda pomocou CCD kamier podstatne rozširuje možnosti meraní a skracuje expozičné časy. Rádioastrometria používa na určovanie polohy rádiových zdrojov rádiové interferometre.
Určovanie polôh nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. Jedným z cieľov astrometrie je, pomocou detailného štúdia vybraných asteroidov, systematicky spresňovať základnú sieť astronomických súradníc a následne polohy hviezd v pozičných hviezdnych katalógoch. V Slnečnej sústave je cieľom astrometrie získavanie presných polôh planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné pre výpočet dráh a efemeríd. Polohy nebeských telies sa merajú voči slabým vzdialeným zdrojom (relatívne meranie) alebo nezávisle od údajov v hviezdnych katalógoch (absolútne meranie). Určenie dráh telies približujúcich sa k Zemi (NEA) umožňuje predpovedať možnú kolíziu Zeme s telesom a zmenšiť alebo vylúčiť dôsledky očakávanej katastrofy. Pretože polohu nebeských objektov ovplyvňuje aj zmena pohybu pozorovateľa, astrometria sa tiež venuje štúdiu pohybu a rotácie Zeme.
V poslednom období má astrometria aj ďalšiu úlohu. Niektoré kométy a asteroidy boli alebo budú cieľom kozmických letov, čo si vyžaduje znalosť ich dráh s veľkou presnosťou. Astrometria je v takom prípade životne dôležitá pre správne navedenie sond.
Veľký pokrok v astrometrii bol dosiahnutý pomocou astrometrických družíc, z ktorých je najznámejší Hipparcos.

astrometria

Editované MaHu