Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

astrometria

Encyklopedické heslo

Astrometria alebo tiež pozičná astronómia je odvetvie astronómie, ktoré sa zaoberá meraním polôh nebeských telies, ako súčasti určovania ich dráh. Určovanie polôh nebeských telies úzko súvisí so zavedením astronomických súradníc. V Slnečnej sústave je cieľom astrometrie získavanie presných polôh planét a ich mesiacov, komét a asteroidov, ktoré sú potrebné pre výpočet dráh a efemeríd. Pri vypúšťaní sond ku kométam a asteroidom je astrometria životne dôležitá pre správne navedenie sond.

Editované MaHu