Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

protuberancia

Čo má vedieť študent

Jasný, chladný útvar v horúcej slnečnej koróne. Ak sa premieta na slnečný disk, nazýva sa filament.
Protuberancia sa skladá prevažne z vodíka s teplotou do 10 tisíc Kelvinov a hustotou 1013 cm-1. Protuberancie sa pozorujú nad neutrálnou líniou magnetického poľa vo fotosfére. Majú slabé magnetické pole, pozdĺžne orientované. Zasahujú z povrchu Slnka až do koróny, ale niekedy sa pozorujú len v koróne bez toho, aby boli spojené s chromosférou či fotosférou. Majú rôzny tvar, v závislosti od konfigurácie siločiar magnetického poľa, ktoré vlastne „držia“ chladnú protuberančnú hmotu oproti gravitácií v horúcej koróne. V protuberanciách dochádza k toku hmoty z fotosféry do fotosféry, zriedkavo z fotosféry do koróny alebo naopak. Protuberancie v základných rysoch rozdeľujeme na pokojné a aktívne. Protuberancia v pokojnom stave vydrží v málo zmenenom tvare aj niekoľko mesiacov, aktívna len niekoľko hodín alebo aj menej. Niekedy pokojná protuberancia na konci svojej existencie sa stáva eruptívnou, to znamená náhle vybuchne. Následne vyvolá výron hmoty z koróny do medziplanetárneho priestoru a s ním časť protuberancie rýchlosťou do 2000 km s-1 odletí od Slnka preč, ťahajúc so sebou aj siločiary magnetického poľa Slnka. Protuberancie sa najčastejšie pozorujú nad slnečným okrajom alebo v priemete na slnečný disk (filamenty) v spektrálnej čiare H-alfa (656,3 nm), patriacej vodíku. V priebehu cyklu slnečnej aktivity protuberancie vykazujú dvojaký veľkoškálový pohyb: a/ časť z nich sa zo stredných heliografických dĺžok od minima cyklu posúva postupne smerom k pólom, kde v okolí minima cyklu zanikajú, b/ druhá časť sa posúva spolu so slnečnými škvrnami smerom k rovníku, kde zanikajú pred nasledujúcim minimom cyklu. Moderná technika dovoľuje pozorovať protuberancie v širokom rozsahu vlnových dĺžok, od EUV po rádiovú oblasť.

protuberancia

Editované MaHu