Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV)

Čo má vedieť študent

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie.

Členom SAS pri SAV sa môže stať záujemca o astronómiu od 15-teho roku veku.

Odborná činnosť sa odohráva v odborných sekciách podľa zamerania. Sú to sekcie: astronomickej fotografie, medziplanetárnej hmoty, ochrany pred svetelným znečistením, slnečná, stelárna, a zákrytov a zatmení. Sekcie organizujú a podieľajú sa na organizovaní vedekých a odborných konferencií, seminárov, pozorovacích kampaní a expedícií a sústredení pre mladých astronómov.

Slovenská astronomická spoločnosť (SAS pri SAV)

Editované MaHu