Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

ekliptikálne súradnice

Čo má vedieť študent

Ekliptikálne súradnice – systém sférických súradníc používaných na meranie polôh objektov na nebeskej sfére. Základnou rovinou ekliptikálneho súradnicového systému je rovina ekliptiky. Počiatkom súradníc je jarný bod.
Na určenie polohy telesa na nebeskej sfére stačia v sférickej astronómii hodnoty dvoch súradníc, používa sa preto systém súradníc podobných zemepisnej šírke a dĺžke na Zemi. Existuje niekoľko systémov súradníc, ktoré sa líšia definíciou a aj oblasťou, v ktorej sú prednostne používané. Uvádzame súradnicové systémy a príslušné súradnice:

  • obzorníkove (horizontálne) súradnice – azimut a výška nad obzorom
  • ekvatoriálne (rovníkové) s. – rektascenzia a deklinácia
  • ekliptikálne s. – ekliptikálna šírka a ekliptikálna dĺžka
  • galaktické s. – galaktická šírka a galaktická dĺžka
Základnou rovinou pri ekliptikálnych súradniciach je rovina ekliptiky, teda rovina dráhy Zeme okolo Slnka. Počiatkom súradníc je jarný bod (priesečník roviny ekliptiky s rovinou svetového rovníka, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jarnej rovnodennosti).
Ekliptikálnu dĺžku λ počítame od jarného bodu 0° do 360° kladne v smere a) ročného pohybu Slnka po nebeskej sfére (od východu k západu) – pri použití súradnicového systému na nebeskej sfére pozemského pozorovateľa; b) v smere obehu Zeme okolo Slnka (pri použití v priestore pre polohy telies v Slnečnej sústave). Ekliptikálnu šírku β počítame od ekliptiky od 0° do 90° smerom k severnému pólu ekliptiky, od 0° do -90° smerom k južnému pólu ekliptiky.

ekliptikálne súradnice

Editované MaHu