Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

bolid

Čo má vedieť študent

Bolid – veľmi jasný meteor; zvyčajne meteor, ktorého jasnosť je väčšia ako -4mag.
Za bolid sa považuje veľmi jasný, alebo inak výnimočný meteor, obyčajne jasnejší ako Venuša, teda -4mag. Pripomeňme, že meteor je súbor javov, ktoré nastanú pri vniknutí meteoroidu (malého telieska medziplanetárnej hmoty) do zemskej atmosféry (viď. samostatné heslo „meteor“).
Meteoroid vstupuje do zemskej atmosféry rýchlosťou od 11,2 do 72,8 km s-1 podľa toho, či Zem pri jej pohybe okolo Slnka dobieha, alebo sa s ňou zráža čelne. Jasnosť meteoru závisí od jeho kinetickej energie (E = 1/2.m.v2), teda nie len od hmotnosti telieska ale aj od jeho rýchlosti.
Podľa jasnosti rozdeľujeme meteory na bolidy:

  • jasnejšie ako Venuša, teda -4mag
  • fotografické meteory: -1 až -3mag
  • vizuálne meteory: 5,5 až 1mag
  • teleskopické meteory: pod 6mag
Bežné meteory pozorovateľné voľným okom spôsobujú telieska s hmotnosťou niekoľko gramov (0,05 mm – 20 cm s hustotou 3500 kg m-3), teleskopicky sú zaznamenateľné už častice väčšie než 0,01 mm. Bolidom dávajú vznik meteoroidy s hmotnosťou aj niekoľkých kilogramov. Ak je meteoroid dostatočne veľký a zložený z pevného materiálu (kameň alebo železo), počas letu atmosférou sa nestihne úplne vypariť, a môže dopadnúť na zem. Ak má aj tesne nad povrchom Zeme vysokú kinetickú energiu, pri dopade vytvorí kráter.

bolid

Editované MaHu