Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

astrofyzika

Čo má vedieť študent

Astrofyzika je slovo gréckeho pôvodu zložené z dvoch gréckych slov – „astro“ znamená hviezda a „fisis“ je príroda. Takže slovo astrofyzika veľmi názorne vyjadruje, že je to disciplína, ktorá sa zaoberá svetom hviezd. Dnes môžeme stručne zhrnúť, že astrofyzika je oblasť astronómie, ktorá sa zaoberá fyzikou Vesmíru a štúdiom fyzikálnych vlastností nebeských telies a priestoru medzi nimi. Z astronómie sa vyčlenila koncom 19. storočia a dnes je považovaná za jej hlavné odvetvie. Hlavnými metódami astrofyzikálneho výskumu sú spektroskopia a fotometria.
Hlavnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré astrofyzika študuje sú svietivosť, hustota, teplota a chemické zloženie takých nebeských objektov ako sú planéty, hviezdy, galaxie, exoplanéty a prostredie medzi nimi. Zaoberá sa aj vzájomnými interakciami jednotlivých typov objektov a ich časovým vývojom. Štúdium kozmológie sa pokladá za teoretickú astrofyziku na oveľa väčších priestorových škálach, ako sú gravitačne viazané objekty vo Vesmíre.
Nakoľko astrofyzika je veľmi široký predmet výskumu, pre svoje potreby využíva poznatky rôznych oblastí fyziky, hlavne mechaniky, elektromagnetizmu, štatistiky, termodynamiky, kvantovej mechaniky, teórie relativity, jadrovej a časticovej fyziky, atómovej a molekulárnej fyziky. Astrofyzika, ako samostatný študijný odbor sa dá študovať na viacerých vysokých školách. Na Slovensku sa dá študovať v rámci astronómie na univerzitách v Bratislave a v Košiciach.
Hlavné oblasti teoretickej astrofyziky v súčasnosti predstavujú: hviezdna dynamika a evolúcia, vznik a vývoj galaxií, magnetohydrodynamika, veľko-škálová štruktúra hmoty vo Vesmíre, pôvod kozmického žiarenia, obecná relativita a kozmológia, teória strún a astro-časticová fyzika. Astrofyzikálna relativita poskytuje prostriedky na kalibrovanie vlastností veľkoškálovej štruktúry Vesmíru, pre ktorú je najdôležitejšia gravitačná interakcia, dôležitá pre pochopenie čiernych dier a štúdium gravitačných vĺn.
V súčasnosti sú v popredí záujmu teoretickej astrofyziky nasledovné problémy: Lambda-CDM model (model zhody), Big-Bang, inflačný model, tmavá hmota, tmavá energia a fundamentálne fyzikálne teórie.

astrofyzika

Editované MaHu