Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

kométa

Čo má vedieť študent

Teleso zo skupiny malých telies Slnečnej sústavy. Skladá sa z jadra (približne 80% ľadov a 20% prachu), plynnej komy, plazmového, prachového a vzácne aj sodíkového chvosta a vodíkového hala. Kométy obiehajú okolo Slnka po eliptických dráhach. Gravitačný vplyv planét spôsobuje značné zmeny ich dráh – môže dôjsť až k ich vypudeniu zo Slnečnej sústavy po hyperbolickej dráhe.
Priemery jadier komét sa pohybujú od 1 km do 40 km. Od asteroidov sa odlišujú difúznym vzhľadom a aj dráhové charakteristiky sú odlišné. Tvar jadra je nepravidelný, ich vlastná gravitácia nestačí na to, aby sa sformovali do guľového tvaru. Tvorené sú zamrznutými plynmi a prachovými časticami rôznych veľkostí. Hustota sa pohybuje v intervale 150 až 800 kg m-3. Materiál je krehký, špongiovitý s množstvom dutín, preto sú kometárne jadrá náchylné na rozpad už pri neveľkom zaťažení (napr. periodická Bielova kométa alebo kométa Shoemaker-Levy 9). Žiarenie plynnej obálky komy sa skladá z dvoch zložiek – plynná koma žiari vďaka fluorescencii plynných molekúl C2 (Swanove pásy), CN a C3, prachová koma odráža slnečné svetlo. Molekuly, ktoré vidíme sú tzv. dcérske molekuly, ktoré vznikajú fotodisociáciou (rozpadom pôsobením slnečného žiarenia) nepozorovateľných materských molekúl.

kométa

Editované MaHu