Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

zdroje energie vo hviezdach

Encyklopedické heslo

Zdrojom energie vo hviezdach sú:
1/ Gravitačná kontrakcia, ktorá v počiatočných štádiách vývoja hviezdy je zdrojom jej žiarenia.
2/ Jadrové reakcie, ktoré za veľmi vysokých teplôt a hustôt prebiehajú vo vnútorných oblastiach hviezd a uvoľnená energia je zdrojom ich žiarenia.

Editované MaHu