Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

deň

Čo má vedieť študent

Deň je základom občianskej časomiery, ktorá má presne 24 hodín; súčasne je to vedľajšia časová jednotka v sústave SI na meranie času a je definovaná rotáciou Zeme okolo vlastnej osi. Jedno otočenie Zeme okolo vlastnej osi môžeme vzťahovať vzhľadom k polohe Slnka (rôzne definovanej), k istej hviezde alebo k jarnému bodu. Podľa toho rozoznávame niekoľko dní: slnečný deň, pravý slnečný deň, stredný slnečný deň, hviezdny deň alebo pravý hviezdny deň, siderický deň.
V bežnom občianskom živote sa pod slovom deň rozumie čas, ktorý uplynie medzi východom a západom Slnka, teda čas, keď je Slnko nad horizontom. Dĺžka dňa je premenlivá a závisí od zemepisnej šírky a postavenia Zeme na ekliptike voči Slnku. Najmenšie rozdiely medzi dňom a nocou sú v okolí rovníka, najväčšie v okolí pólov. Napríklad, na severnom póle jeden deň trvá od jarnej do jesennej rovnodennosti, na južnom póle je vtedy noc. Úloha dňa a nocí na póloch Zeme sa vymení od jesennej do jarnej rovnodennosti, keď je Slnko nad južnou pologuľou. Opakom dňa je noc. Medzi dňom a nocou existuje súmrak, ktorého dĺžka sa mení so zemepisnou šírkou a pre dané miesto v priebehu roka s výškou Slnka nad obzorom. Pre dané zemepisné miesto sa čas východu a západu Slnka dá nájsť na www stránkach.

deň

Editované MaHu