Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

časová rovnica

Čo má vedieť študent

Časová rovnica – rozdiel medzi pravým a stredným slnečným časom. Rovná sa rozdielu hodinových uhlov pravého Slnka a stredného Slnka. Veľkosť tohoto rozdielu sa v priebehu roka spojite mení a dá sa zobraziť krivkou s dvoma maximami a dvoma minimami. Pri kladnej hodnote rozdielu kulminuje pravé Slnko skôr ako stredné Slnko a hodiny idúce podľa stredného slnečného času zaostávajú za slnečnými hodinami. Pri záporných hodnotách sa pravý slnečný čas oneskoruje za stredným slnečným časom. V priebehu roka kladný rozdiel v časovej rovnici dosahuje maximá 16. mája (+3,8 min) a 3. novembra (+16,4 min), minimá 12. februára (-14,4 min) a 25. júla (-6,3 min). Štyri razy do roka je hodnota časovej rovnice nulová: 15/16. apríla, 14/15. júna, 1/2. septembra a 25/26. decembra. Časová rovnica je spôsobená sklonom ekliptiky k rovníku a eliptickou dráhou Zeme okolo Slnka.
Rozdiel Δt medzi pravým a stredným slnečným časom v priebehu roka:

Dátum

Δt (min)

Dátum

Δt (min)

1. január

-3

1. júl

-3

15. január

-9

15. júl

-6

1. február

-14

1. august

-6

15. február

-14

15. august

-4

1. marec

-13

1. september

0

15. marec

-9

15. september

+5

1. apríl

-4

1. október

+ 10

15. apríl

0

15. október

+14

1. máj

+3

1. november

+16

15. máj

+4

15. november

+15

1. jún

+2

1. december

+11

15. jún

+0

15. december

+5

časová rovnica

Editované MaHu