Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

rozpínanie Vesmíru

Čo má vedieť študent

Albert Einstein publikoval v roku 1915 svoju všeobecnú teóriu relativity. Jeho teória umožňovala moderný popis vzniku a vývoja Vesmíru. Z teórie vyplynula prevratná myšlienka, že Vesmír nie je nekonečný v čase, ale že vo svojom vývoji mal počiatok. Einstein však podobne ako všetci jeho predchodcovia veril, že Vesmír je statický, že sa nezmenšuje ani nerozpína. V tomto svojom presvedčení na udržanie predstavy o nemennom Vesmíre zaviedol do svojich rovníc umelý člen – kozmologickú konštantu o ktorej neskôr po objave expanzie Vesmíru prehlásil, že to bol najväčší omyl v jeho živote.
V r. 1917 bol uvedený do prevádzky na Mount Wilsone Hookerov teleskop, ktorý sa stal na 32 rokov najväčším ďalekohľadom sveta. Edwin Hubble pomocou tohto presvedčivo dokázal, že špirálové hmloviny sú ďaleko za hranicami našej Galaxie a že v skutočnosti sú to iné galaxie, ktoré nepatria do Mliečnej dráhy. Bol to veľký historický moment, keď sa po dlhých tisícročiach dramaticky zväčšila škála známeho Vesmíru.
Hubble ani po objave obrovských rozmerov Vesmíru nenechal najväčší ďalekohľad sveta zaháľať, ale pokračoval v určovaní vzdialeností galaxií a v meraní ich radiálnych rýchlostí. Na základe týchto výsledkov uskutočnil kľúčové pozorovania, ktoré ho viedli v roku 1929 k objavu slávneho zákona medzi červeným posuvom a vzdialenosťou špirálových hmlovín, ako galaxie nazýval Hubble. Matematicky sa tento zákon vyjadruje vzťahom: V = H . R, kde V je radiálna rýchlosť galaxie v km/s, R je jej vzdialenosť v Mpc a H je Hubblova konštanta v km/s/Mpc. Hubblov zákon definitívne potvrdil, že galaxie sa vo vesmíre navzájom vzďaľujú obrovskými rýchlosťami, Vesmír sa teda rozpína, pričom toto rozpínanie nemá stred a postavenie našej Galaxie vo Vesmíre nie je žiadnym spôsobom výnimočné.
Dnes vieme už pomerne presne je, že Vesmír sa rozpína už 13,7 miliárd rokov, Hubblova konštanta má hodnotu 71 km/s/Mpc a prvé hviezdy sa objavili už 200 – 400 miliónov rokov po Big Bangu. Éra žiarenia trvala 380 000 rokov a po nej až do vzniku prvých hviezd sa Vesmír ponoril do obdobia tmy. Všetky súčasné poznatky sa uvádzajú pod spoločným názvom: „Štandardný model Vesmíru“ a graficky sú zobrazené na nasledujúcom obrázku.

rozpínanie Vesmíru

Editované MaHu