Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

rozpínanie Vesmíru

Encyklopedické heslo

V roku 1915 Albert Einstein postuloval všeobecnú teóriu relativity, z ktorej vyplynulo, že celý pozorovaný Vesmír sa rozpína. Toto rozpínanie pomocou pozorovaní objavil Edwin Hubble v roku 1929 na vtedy najväčšom ďalekohľade sveta. Dnes vieme, že Vesmír sa rozpína už 13,7 miliárd rokov od Big Bangu. Éra žiarenia trvala 380 000 rokov a po nej až do vzniku prvých hviezd sa Vesmír ponoril do obdobia tmy. Všetky súčasné poznatky sa uvádzajú pod spoločným názvom: „Štandardný model Vesmíru“.

Editované MaHu