Vitajte na stránkach venovaných projektu na podporu popularizácie astronómie na Slovensku.

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 - 31. 10. 2009

Heslár

Pluto

Čo má vedieť študent

Vesmírne teleso Slnečnej sústavy. Patrí medzi trpasličie planéty a súčasne je prototypom veľkých telies za dráhou Neptúna. Od objavu v roku 1930 do kongresu Medzinárodnej astronomickej únie v roku 2006 bolo Pluto klasifikované ako deviata planéta. Pluto má 1 veľký mesiac - Cháron a 2 menšie Nix a Hydra.
Pluto, objavené vo februári 1930 Clydeom Tombaughom na Lowellovej hvezdárni vo Flagstaffe v Spojených štátoch, bolo dlho považované za chýbajúcu deviatu planétu objavenú na základe porúch v pohybe Uránu. V roku 1978 bol objavený najväčší mesiac Pluta Cháron a z pohybu Chárona okolo Pluta bolo možné s vysokou presnosťou určiť hmotnosť obidvoch telies. Zistilo sa, že hmotnosť Pluta je príliš malá na to, aby spôsobila merateľné zmeny v pohybe Uránu - objav v blízkosti vypočítaného miesta bol dielom obyčajnej náhody. Nesúlad medzi vypočítaným a skutočným pohybom Uránu bol dodatočne vysvetlený nepresne určenou hmotnosťou Neptúna.
V posledných 15 rokoch bolo objavené množstvo telies za dráhou Neptúna (dnes je známych zhruba 1000 telies z odhadovaného počtu približne 70 000 s priemerom väčším ako 100 km) – sú to tzv. ľadové objekty vonkajšej Slnečnej sústavy tvoriace Edgeworthov-Kuiperov pás, pričom niektoré z týchto objektov sú dokonca väčšie ako Pluto. Stále zreteľnejšie sa ukazovalo, že Pluto nie je planétou, ale len jedným z veľkých objektov tohto pásu. Po štyroch planétach zemského typu, oddelených od štyroch obrích planét hlavným pásom asteroidov, nasleduje trpaslík Pluto nepatriaci ani k jednej z týchto skupín. Bolo zrejmé, že objavy väčších objektov budú pribúdať. Ak sme teda nechceli mať 100 planét, bolo nutné ustúpiť z tradicionalistického prístupu a uviesť našu nomenklatúru vesmírnych telies do súladu so skutočnosťou.

Pluto

Editované MaHu